QUỐC KỲ VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Tài nguyên dạy học

ĐIA CHỈ XÃ HOÀNG NINH - VIỆT YÊN

CHÙA MỘT CỘT

VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI

SÁCH VÀ HOA

Truyện cười

CON TRỎ CHỮ CÁI C

CHỮ CHẠY THEO CON TRỎ

Chào mừng quý vị đến với website trường tiểu học Hoàng Ninh 1

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên phải, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên phải.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013 - 2014

PHÒNG GD&ĐT VIỆT YÊN TRƯỜNG TH HOÀNG NINH 1 Số: 01/KH-THHN1 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013- 2014 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hoàng Ninh, ngày 27 tháng 08 năm 2013 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013- 2014 Căn cứ vào Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 16 / 7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành khung thời gian năm học 2013- 2014; Thực hiện công văn về việc...

T Ổ CHỨC THI TÌM HIỂU LUẬT ATGT

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA THI TÌM HIỂU LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2012 Ngày 4 tháng 12 năm 2012 nhà trường tổ chức hoạt động ngoài giờ với nội dung tìm hiểu luật An toàn giao thông; Tổng số 92 học sinh tham gia (mỗi lớp cử 5 học sinh tiêu biểu); Về kiến thức: Quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; kiến thức cơ bản về an toàn giao thông; một số hiểu biết về công trình giao thông, phương tiện tham gia...

THỜI ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CÁC MÔN HỌC

THỜI ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CÁC MÔN BẰNG NHẬN XÉT MĨ tHUẬT LỚP 1 Nhận xét Thời điểm bắt đầu và kết thúc nhận xét Ghi chú Nhận xét 1 Tuần : 1, 9 Nhận xét 2 Tuần : 2, 4, 5, 6, 8, 10, 16 Nhận xét 3 Tuần : 3, 7, 11, 14, 18. Nhận xét 4 Tuần : 12, 13, 15, 17 Nhận xét 5...

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT NĂM HỌC 2012 - 2013

PHÒNG GDVIỆT YÊN TRƯ­ỜNG TH HOÀNG NINH SỐ 1 Số: 06/TH Kế hoạch giáo dục trẻ KT Năm học 2012- 2013 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hoàng Ninh, ngày 21 tháng 9 năm 2012 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT I. Căn cứ xây dựng kế hoạch Căn cứ Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo...

KẾ HOẠCH KHẢO THÍ NĂM HỌC 2012 - 2013

PHÒNG GD&ĐT VIỆT YÊN TRƯỜNG T.H HOÀNG NINH 1 Số: 06/KH- THHN1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Hoµng Ninh, ngµy 9 th¸ng 9 n¨m 2012 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT L­ƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2012 – 2013 I. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH: Căn cứ vào chủ đề của năm học 2012-2013 là “Tiếp tục đổi mới quản...

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ 2012 - 2013

PHÒNG GDVIỆT YÊN TRƯ­ỜNG TH HOÀNG NINH SỐ 1 Số: 08/TH Kế hoạch Kiểm tra nội bộ Năm học 2012- 2013 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hoµng Ninh, ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2012 KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2012 - 2013 *A. Những căn cứ dể xây dựng kế hoạch: 1/ Căn cứ pháp lý: - Căn...

KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 2012 - 2013

PHÒNG GDVIỆT YÊN TRƯ­ỜNG TH HOÀNG NINH SỐ 1 Số: 06/TH Kế hoạch đổi mới PPDHBDGV-HS Năm học 2012- 2013 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hoµng Ninh, ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2012 KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI PH­ƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, BỒI D­ƯỠNG HỌC SINH GIỎI, GIÁO VIÊN GIỎI TRƯ­ỜNG TH HOÀNG NINH SỐ 1 NĂM HỌC 2012 – 2013. A. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH. -...

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM TRANG LỚP

PHÒNG GD&ĐT VIỆT YÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG NINH 1 Số: 04/QĐ-HT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hoàng Ninh 1, ngày 15 tháng 10 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng chấm thi trang trí lớp năm học 2012-2013 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG NINH 1 Căn cứ vào Quyết định số 01/QĐ-UB ngày 29/4/2010 của UBND huyện Việt Yên về việc ban hành Quy định chức năng,...

KẾ HOẠCH VỞ SẠCH CHỨ ĐẸP 2012 - 2013

PHÒNG GD&ĐT VIỆT YÊNTrường Tiểu học Hoàng Ninh 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hoàng Ninh, ngày 03 tháng 10 năm 2012 KẾ HOẠCH “VỞ SẠCH – CHỮ ĐẸP” NĂM HỌC: 2012 – 2013 -Căn cứ vào kế hoạch năm học 2012 – 2013 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Ninh 1. -Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2012 – 2013 được xác định với chủ đề là “Năm học tiếp tục...

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ 2012 - 2013

UBND XÃ HOÀNG NINH TRƯỜNG TH HOÀNG NINH 1 Số : /QC-THHN1 CỘNG HÒA CÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hoàng Ninh1 , ngày 8 tháng 9 năm 2012 QUY CHẾ...

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG 2012 - 2013

PHÒNG GD&ĐT VIỆT YÊN TRƯỜNG TH HOÀNG NINH 1 Số: 03 /KHMT- THHN1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc Hoàng Ninh 1, ngày 11 tháng 9 năm 2012 KẾ HOẠCH Bảo vệ môi trường năm học 2012 - 2013 Căn cứ công văn số 3051/BGDĐT-KHCNMT của Bộ GDĐT ngày 22/5/2012 về việc hướng dẫn bảo vệ môi trường năm 2013. Căn cứ kế hoạch xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, Kế hoạch...

KẾ HOẠCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 2012 - 2013

PHÒNG GD & ĐT VIỆT YÊN HĐ TRƯỜNG TH HOÀNG NINH 1 SỐ: 02/KH-HĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾ HOẠCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2012 - 2014 Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học, ban hành theo quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ giáo dục và đào tạo; Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm ...

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC 2012 - 2015

PHÒNG GD&ĐT VIỆT YÊN TRƯỜNG TH HOÀNG NINH 1 Số: /TH Kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2012-2015 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hoàng Ninh, ngày 07 tháng 09 năm 2012 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG NINH 1 GIAI ĐOẠN 2012 – 2015. Trường Tiểu học Hoàng Ninh 1 được...

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHA TRANG - THÁI NGUYÊN