QUỐC KỲ VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Tài nguyên dạy học

ĐIA CHỈ XÃ HOÀNG NINH - VIỆT YÊN

CHÙA MỘT CỘT

VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI

SÁCH VÀ HOA

Truyện cười

CON TRỎ CHỮ CÁI C

CHỮ CHẠY THEO CON TRỎ

Chào mừng quý vị đến với website trường tiểu học Hoàng Ninh 1

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên phải, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên phải.
Gốc > THÔNG TIN CĐ >

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN 2012 - 2013

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN VIỆT YÊN

 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG NINH SỐ 1

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2012 – 2013

 Đơn vị : Trường tiểu học Hoàng Ninh số 1

 I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

 1. Căn cứ vào chương trình công tác toàn khoá của BCH CĐGD trường tiểu học Hoàng Ninh 1 nhiệm kỳ 2012- 2017

 2. Căn cứ nhiệm vụ năm học 2012-2013 của trường tiểu học Hoàng Ninh 1. Công đoàn trường tiểu học Hoàng Ninh xây dựng kế hoạch

 II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG NINH 1

 1. Kết quả thi đua công đoàn cuối năm học 2011-2012:

 * Cá nhân: + 30/30 đồng chí đạt : Đoàn viên tích cực

 + 30/30 đồng chí đạt : Gia đình nhà giáo văn hoá

 * Tập thể:   - Tổ Công đoàn vững mạnh : Tổ 2 + 3  ; Tổ 4 + 5            

                   - Công đoàn trường: Công đoàn vững mạnh

Số đoàn viên đạt LĐTT 30 người, trong đó có 3 đoàn viên đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 3 đoàn viên được UBND huyện tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục

 Đoàn viên xuất sắc 6 đồng chí ;6 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc khen thưởng cuối năm học 2011-2012 .

 Công đoàn trường tiểu học Hoàng Ninh 1 đạt Vững mạnh

 2. Những ưu điểm và hạn chế hoạt động công đoàn năm học 2011 - 2012:

 * Ưu điểm :

 Ban chấp hành Công đoàn trường quán triệt các văn bản chỉ đạo của công đoàn Giáo dục Bắc Giang, LĐLĐ huyện Việt Yên, trong năm học 2011-2012 Công đoàn Trường tiểu học Hoàng Ninh 1 đã thực hiện tốt kế hoạch hoạt động công đoàn, duy trì và phát triển tốt phong trào CNVC-LĐ, thực hiện tốt 4 chương trình hoạt động công đoàn; Bảo vệ được quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNVC- LĐ, chăm lo đời sống CBGV, nâng cao phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ nhà giáo, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn, nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua, phong trào rèn luyện phẩm chất, đạo đức nhà giáo đã xuất hiện. Xây dựng được tổ chức công đoàn vững mạnh.

 *Những hạn chế:

 BCH công đoàn chưa làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chuyên môn, tổ chức các hoạt động công đoàn, vì thế công đoàn hoạt động chưa mạnh, chưa chủ động.

         Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, UB kiểm tra công đoàn còn hạn chế việc xây dựng kế hoạch giám sát theo quy định, nghiệp vụ kiểm tra còn chưa chủ động.

 3- Tổ chức công đoàn năm học 2010-2011: 3 tổ 

STT

  Họ và tên

Tổ

Tổ trưởng

Đảng viên

1

Đỗ Thị Hiển

 

 

 

 

 

 

   1

 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị    Hiển

x

2

Đỗ Thị Cân

 

3

Nguyễn Thị khoa

x

4

Lê Thị Huệ

 

5

Đỗ Văn Cảnh

x

6

Nguyễn Thị Lan

 

7

Thân Thị Thảo

 

8

Đặng Thị Thủy

 

9

Nguyễn Thị Phương Đông

 

10

Nguyễn Thị Hường

 

11

Nguyễn Thị Hoà

 

12

Nguỵ Thị Nga

 

 

 

 

   2+3

 

 

 

 

 

 

 

Tạ Thị Ngàn

x

13

Tạ Thị Ngàn

x

14

Đỗ Thị Tuệ

 

15

Nguyễn Thị Mai

 

16

Nguyễn Thị Toan

 

17

Lê Thị Dung

 

18

Đoàn Ngọc Cương

 

19

Thân Thị Khắc

 

20

Nguyễn Thị Hường

 

21

Đặng Thị Xuân

x

22

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

 

23

Nguyễn Thị Bích Hạnh

 

 

 

 

 

  4+5

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lý

 

24

Đỗ Thị Hỷ

 

25

Nguyễn Thị Xuân Ánh

x

26

Nguyễn Thị Hiên

 

27

Nguyễn Thị Lý

x

28

Nguyễn Thị Tuyết

x

29

Nguyễn Thị Hoa

 

30

Nguyễn Thị Tuân

x

31

Nguyễn Thị Thu Phương

 

32

Nguyễn Thị Phượng

 

33

Nguyễn Thị Khanh

x

 Tổng số đoàn viên trong Công đoàn 33 đồng chí , trong đó nữ : 31 đồng chí

 III- NHIỆM VỤ  MỤC TIÊU CỤ THỂ NĂM HỌC 2012 - 2013

 1. Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo,  tạo động lực nâng cao chất lư­ợng hiệu quả giáo dục và đào tạo

 Công đoàn phối hợp với chính quyền phổ biến kịp thời các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đến CBGV ( Thông tư 28/2009/TT-BGDDT về Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên, Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND tỉnh về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn ...), giám sát thực hiện chế độ chính sách đối CBGV, chủ động giải quyết những tồn đọng v­ướng mắc tại trong công đoàn trường (nếu có), phản ánh kịp thời lên cấp trên để phối hợp giải quyết. Chỉ đạo Ban nữ công chuẩn bị tốt cho việc tổ chức các ngày lễ trong năm của Nữ công cũng như  của Công đoàn.

 Phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt hội nghị CBCC đầu năm học, thực hiện quyền làm chủ của đoàn viên lao động về xây dựng kế hoạch và tự nguyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao.

 Chỉ đạo hoạt động của ban thanh tra nhân dân, làm tốt chức năng giám sát, thực hiện quy chế dân chủ trong trường học, thực hiện các mục tiêu mà hội nghị cán bộ công chức đề ra.

 Tham mưu với địa phương, phối hợp với nhà trường quan tâm chăm lo đời sống cán bộ giáo viên, các điều kiện giảng dạy, nơi làm việc của cán bộ giáo viên đảm bảo xanh – sạch - đẹp, môi trường không bị ô nhiễm (Thực hiện trường học thân thiện).

 Phối hợp với chuyên môn đề nghị cấp trên chuyển, xếp lương cho  ĐV- LĐ đúng kỳ hạn nâng bậc lương mới,...

 Phối hợp nhà trường tạo mọi điều kiện để ĐV-LĐ được vay vốn ngân hàng, vay vốn công đoàn làm kinh tế gia đình, mua sắm phương tiện công tác, góp phần nâng cao đời sống, phục vụ công tác. Tiếp tục phát huy hiệu quả quỹ “ Tương trợ đời sống” trong tổ chức công đoàn để làm tốt hơn nữa công tác trợ giúp khó khăn,  giúp đỡ đoàn viên phát triển kinh tế gia đình. Xây dựng, thành lập quỹ tương trợ đời sống trong Công đoàn.

 Tổ chức tốt quỹ khuyến học khuyến tài trong trường học, quan tâm đến việc học tập và tiên bộ của con cán bộ giáo viên (Trao thưởng vào tháng 8 hàng năm)

 Làm tốt công tác thăm thăm hỏi: Phối hợp với Hội Cựu giáo chức thăm hỏi động viên đoàn viên, gia đình đoàn viên- lao động lúc ốm đau, hiếu, hỉ đặc biệt là khi gặp khó khăn hoạn nạn, vận động đoàn viên, các tổ chức giúp đỡ họ về tinh thần, vật chất để khắc phục khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

 Tiếp tục duy trì các hoạt động văn nghệ, thể thao trong các đơn vị để tăng cường rèn luyện sức khoẻ đoàn viên.        

 2. Xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ:  Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của ngành.

Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 40- CT/TW của Ban Bí th­ư TW. cụ thể là:

 + Động viên cán bộ đoàn viên giáo viên thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh.

 + Phối hợp với chuyên môn, động viên và tạo điều kiện tốt để giáo viên thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện có hiệu quả chủ trương của ngành chấm dứt việc dạy học kiểu “đọc - chép” của giáo viên .

 + Tiếp tục thực hiện có hiệu quả  cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Thực hiện kế hoạch học tập bồi dưỡng ngoại ngữ - tin học và các chương trình bồi dưỡng khác để đạt mục tiêu đã đề ra.

  Tiếp tục tổ chức quán triệt các Nghị quyết của BCH Công đoàn trường tiểu học Hoàng Ninh số 1 nhiệm kỳ 2012 - 2015,  Chỉ thị nhiệm vụ năm học mới

 2012-2013.

 3. Vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành.

 Phối hợp với chính quyền vận động đoàn viên thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên cơ sở cuộc vận động này để tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Hai tốt”; “Xây dựng tr­ường học thân thiện, học sinh tích cực”; cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm g­ương đạo đức,  tự học và sáng tạo”, tiếp tục thực hiện chủ đề năm học “ Đổi mới  quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”

 * Chỉ tiêu: Năm học 2012- 2013 phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu chính như sau:

 Về chất lượng đội ngũ:

 Đoàn viên đạt GV dạy giỏi cấp cơ sở:........đ/c .......... = %

 Đoàn viên đạt CSTĐ cấp cơ sở          :........đ/c .......... = %

 Đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên tích cực: 30/ 30 đồng chí = 100%

 LĐ tiên tiến : ....... đồng chí = ............%

 Phấn đấu 01 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng trong năm học nâng tỷ lệ đảng viên trong trường và giới thiệu 2 quần chỳng ưu tỳ  tham gia học sảm tỡnh Đảng .

 Vận động đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ giaó dục toàn diện:

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tổ chức tốt việc kỷ niệm các ngày lễ lớn  2/9, 20/10, 20/11, 3/2, 8/3…phát huy truyền thống của đơn vị, của ngành, của dân tộc,

Đổi mới việc triển khai thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”: Công đoàn cơ sở căn cứ vào mục tiêu cuộc vận

 động và làm tốt khâu tuyên truyền, đề ra nội dung học tập, sáng tạo cụ thể trong năm học.

  Thực hiện phong trào thi đua " 2 tốt":  Vận động nhà giáo và lao động tích cực đổi mới phư­ơng pháp giảng dạy, tăng cư­ờng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý giáo dục, tích cực sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học phục vụ cho bài giảng, tiếp tục thực hiện phong trào thi giáo viên dạy giỏi các cấp năm học 2012-2013. Phấn đấu có .. giáo viên đạt GV dạy giỏi cấp tỉnh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển  số lượng, chất lượng  GD toàn diện học sinh của ngành.   

Làm tốt cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ cương- Tình thương - Trách nhiệm"

 Thực hiện cuộc vân động " dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm " gắn với cuộc vận động “ Xây dung nhà trường thân thiện, học sinh tích cực” . Ở đó có môi trường giáo dục lành mạnh : Thày cô giáo gương mẫu, hết lòng thương yêu tôn trọng học sinh , quan hệ giữa thày trò thân thiện.

 Cuộc vận động XHHGD: Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường đặc biệt là Hội khuyến học của trường và địa phương làm tốt công tác khuyến học. Năm bắt chủ trương của ngành là “3 đủ” với học sinh: “Đủ ăn, đủ sách vở, đủ quần áo” tổ chức vận động CBGV, học sinh giúp đỡ lẫn nhau trong đơn vị. Tích cực tham gia phong trào Xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

 Tiếp tục cuộc vận động: " Xây dựng gia đình văn hoá ", "Cơ quan văn hoá"

 Thực hiện việc đăng ký đầu năm, kiểm tra, bình xét theo quy định mới, phấn đấu 98 % gia đình CBGV đạt gia đình văn hoá. Trường học đạt cơ quan văn hoá

 Làm tốt công tác vận động nữ cán bộ gíáo viên.

 Phối hợp với chính quyền  thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác nữ CBGV. Động viên nữ cán bộ giáo viên tiếp tục đăng ký phong trào thi đua: Giỏi việc trường- Đảm việc nhà " .

 Thực hiện tốt cuộc vận động DS - KHHGĐ, Công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền vận động, giải thích, thuyết phục để không có CBGV vi phạm mục tiêu sinh đẻ kế hoạch.

 Vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa , ủng hộ từ thiện, vệ sinh môi trường, tuyên truyền phòng chống HIV - Ma tuý, Thực hiện trật tự an toàn giao thông ,  an toàn thực phẩm ...v.v.

 Phối hợp chuyên môn, tham mưu với địa phương tổ chức hội nghị gặp mặt biểu

 d­ương nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo ViệtNam20/11/2012. Công đoàn phối hợp với HCMHS tham mưu UBND xã tổ chức tuyên dương nhà giáo tiêu biểu cũng vào dịp 20/11/2012.

 4. Đổi mới tổ chức, tăng c­ường công tác kiểm tra, nâng cao chất lư­ợng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

 - Tiếp tục củng cố hệ thống Công đoàn sau đại hội công đoàn cơ sở.

 - Thực hiện chương trình họp BCHCĐ 2 lần/năm học. Công đoàn trao đổi với chính quyền tạo điều kiện để sinh hoạt 1 lần/tháng ( ít nhất 2 tháng/1 lần)

 - Công tác kiểm tra: UBKT công đoàn kiểm tra: Kiểm tra thực hiện Điều lệ CĐVN, Thực hiện chỉ đạo CĐ cấp trên, hồ sơ sổ sách CĐ, tài chính công đoàn …

 - Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Phấn đấu năm học 2012-2013 có 1 đoàn viên được kết nạp vào Đảng CSVN và 2 đồng chí đoàn viên ưu tú được cử đi học lớp cảm tình Đảng.

 * Chỉ tiêu phấn đấu: Tổ công đoàn vững mạnh: Tổ 2 + 3 ; Tổ 4 +5

 Đoàn viên đạt:  Đoàn viên tích cực: 33/33 = 100%

Gia đình nhà giáo văn hoá : 33/33 = 100%

Công đoàn trường đạt :   Công đoàn vững mạnh

Trường học đạt : Cơ quan văn hoá cấp huyện nă

IV. KẾ HOẠCH CHI TIẾT HÀNG THÁNG

 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2012

Nội dung cụng việc

Thời gian thực hiện

Kết quả đạt được

1. Xõy dựng xong Quy chế hoạt động BCH, Quy chế phối hợp giưa BCH với Hiệu trưởng, chương trỡnh hoạt động UBKT, kế hoạch hoạt động năm học …Phối hợp với chuyên môn quán triệt phương hướng, nhiệm vụ năm học 2012-2013

2. Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với chuyên môn, tổ chức tốt Hội nghị CBCC  năm học 2012-2013.

3- Phát động thi đua đợt 1 từ 5/9 đến 20/11 lập thành tích chào mừng Đại hội CĐGD huyện Việt Yên lần thứ 32, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2012.

5. Công đoàn trường đăng ký các danh hiệu thi đua năm học với CĐGD huyện: Danh hiệu CĐVM, đoàn viên công đoàn xuất sắc, nữ “Đảm việc trường, giỏi việc nhà”

6. Xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vậ động “ Mỗi thày cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, mở đủ các sổ sách theo quy định của Công đoàn cấp trên.

Từ 1/9/2012

 

đến31/9/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2012

Nội dung cụng việc

Thời gian thực hiện

Kết quả

đạt được

1. Chỉ đạo Ban nữ công Công đoàn tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20 tháng10 : Tổ chức các hoạt động phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam trong nữ cán bộ giáo viên, tuyên truyền các cuộc vận động trong nữ  CBGV: Văn nghệ, toạ đàm, họp mặt, mít tinh kỷ niệm,...

2. Tiếp tục chỉ đạo đoàn viên thực hiện việc xây dựng quỹ “tương trợ đời sống” trong đơn vị theo Nghị quyết .

4. Tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn GD huyện Việt Yên nhiệm kỳ 2012-2017 cho đoàn viên và triển khai thực hiện NQ

5. Động viên đoàn viên công đoàn tích cực tham gia cuộc thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2012 – 2013.

Từ 1/10/2012

 

đến31/10/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2012

Nội dung cụng việc

Thời gian thực hiện

Kết quả

đạt được

1. Đẩy mạnh thi đua “Hai tốt”,  lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo ViệtNam. Gắn các hoạt động kỷ niệm truyền thống Nhà giáo với nội dựng xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá, cơ quan văn hoá, tổ chức hoạt động văn nghệ, TDTT chào mừng 20/11

2. Phối hợp với chuyên môn, Hội Cựu giáo chức tổ chức Hội nghị tuyên dương nhà giáo tiêu biểu nhân dịp 20/11, tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam , tổ chức thăm hỏi, động viên  các nhà giáo lão thành, Nhà giáo ưu tú trên địa bàn.

3. Tổ chức tổng kết thi đua đợt 1, phát động thi đua đợt II từ 20/11 đến 3 / 2/2013, thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng CS Việt Nam.

 

Từ 1/11/2012

 

đến30/11/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2012

Nội dung cụng việc

Thời gian thực hiện

Kết quả

đạt được

1. Tổ chức sơ kết hoạt động CĐ học kì1, phương hướng hoạt động học kỳ 2

2. Hưởng ứng tuần lễ dân số, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Pháp lệnh dân số KHHGĐ trong đoàn viên để thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ của Đảng và Nhà nước

3. Giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với CBGV năm 2012, phổ biến các văn bản chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đến CBGV

4. Công đoàn trường nộp báo cáo quyết toán tài chính công đoàn năm 2012 về công đoàn GD huyện.

Từ 1/11/2012

 

đến30/11/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động“ Mỗi thày cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 1 NĂM 2013

Nội dung cụng việc

Thời gian thực hiện

Kết quả đạt được

1. Họp BCH công đoàn giáo dục huyện đánh giá hoạt động công đoàn học kỳ 1, phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II. Tổ chức sơ kết hoạt động công đoàn kỳ 1 năm học 2012-2013

2. Đẩy mạnh các hoạt động thi đua đợt 2, thực hiện các cuộc vận động, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng  kết nạp dịp kỷ niệm 3/2

3. Công đoàn quan tâm đời sống CBGV dịp tết Nguyên Đán:

+ Phối hợp với nhà trường thăm hỏi, động viên, tặng quà CBGV nhân dịp tết, giúp đỡ gia đình đoàn viên gặp nhiều khó khăn

Từ 1/1/2013

 

đến31/1/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 2 NĂM 2013

 

 

 

Nội dung cụng việc

Thời gian thực hiện

Kết quả

đạt được

1. Tổng kết đợt thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng (3/2 năm 2013).

2. Phát động thi đua đợt 3 từ 3/2 đến 19/5/2013  thi đua lập thành tích kỷ niệm ngày miềnNamhoàn toàn giải phóng 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5 và ngày sinh của Bác Hồ 19-5.

3-Tổ chức Giải cầu lông “Mừng Đảng, mừng Xuân” và giải cờ tướng cho CBGV năm 2013

 

Từ 1/2/2013

 

đến28/2/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2013

 

 

 

Nội dung cụng việc

Thời gian thực hiện

Kết quả đạt được

1- Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 : họp mặt truyền thống, giao lưu toạ đàm về truyền thống phụ nữ , hội thảo đánh giá kết quả về hoạt �


Nhắn tin cho tác giả
Đỗ Văn Cảnh @ 21:08 21/10/2012
Số lượt xem: 339
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHA TRANG - THÁI NGUYÊN